Durant l'embaràs, viu la joia d'aquest moment, celebra la vida
i el teu pas a la maternitat!

I en qualsevol modalitat de maternitat/paternitat també t'acompanyo.
O si estàs trasnsitant un dol.
En aquells moments de dificultats vitals
on ens va bé comptar amb algun referent extern
que ens ajudi a recordar les pròpies capacitats i recursos.

T'ofereixo acompanyament, escolta i acollida, sense judicis,
amb informació respectuosa i flexibilitat.


Consulta el teu cas sense compromís.

***

blessingwaymama@gmail.com

Tel. 647 903 252